Радио-станице на железници

Правилником о начину коришћења радио-станица на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама, бродовима и другим пловилима, Регулатор је прописао начин коришћења радио станица које се користе на домаћим и страним ваздухопловима, локомотивама, бродовима и другим пловилима, сагласно одговарајућим међународним споразумима и препорукама.

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција за радио станице на локомотиви издаје се искључиво на захтев Јавног предузећа "Железнице Србије".