САП/САБ

SAP (Services Ancillary to Programme making) обухвата коришћење радио-фреквенција од стране независних произвођача програма и других некомерцијалних емитера у циљу омогућавања помоћних услуга за обраду програма.

SAB (Services Ancillary to Broadcasting) oбухвата употребу радио-станица од стране терестричких радио дифузних емитера у изради својих програма.

Фреквенцијски опсези за SAP/SAB, укључујући и видео везе ENG/OB дефинисани су Планом намене.