Јавне комуникационе мреже

Под Јавним комуникационим мрежама подразумевају се мреже јавних мобилних комуникација и мреже јавних фиксних бежичних комуникација.

Јавне мобилне комуникације

У Републици Србији за пружање јавне мобилне електронске комуникационе услуге на технолошки неутралној основи РАТЕЛ је издао појединачне дозволе на основу јавног надметања за три оператора : Предузеће за телекомуникације “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“  акционарско друштво, “TELENOR” Д.О.О и  A1 Srbija d.o.o. Beograd за фреквенцијске опсеге 800MHz, 900MHz, 1800MHz  и 2100MHz. Такође су издате дозволе и за два виртуална мобилна оператора : Глобалтел и Мундио Мобајл (Mundio Mobile) д.о.о.

Приказ радио-фреквенцијских опсега и технологија у употреби код оператора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, A1 SRBIJA и TELENOR:

UL (MHz)

DL (MHz)

Употребљена технологija

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

832-842

791-801

LTE

 

894,5-904,1

939,5-949,1

GSM, UMTS

 

1730-1750

1825-1845

GSM, LTE

 

1935 - 1950

2125 - 2140

UMTS, LTE

 

1905 - 1910

Не користи

A1 SRBIJA

852-862

811-821

LTE

 

890,1-894,3

935,1-939,3

GSM, UMTS

 

1750-1780

1845-1875

GSM, LTE

 

1950 - 1965

2140 - 2155

UMTS, LTE

 

1910 - 1915

Не користи

Telenor

842-852

801-811

LTE

 

904,3-913,9

949,3-958,9

GSM, UMTS

 

1710-1730

1805-1825

GSM, LTE

 

1920-1935

2110-2125

UMTS, LTE

 

1900 - 1905

Не користиЈавне фиксне бежичне комуникације

Приказ радио-фреквенцијских опсега и технологија у употреби код оператора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и ORION,  до истека рока важења лиценци (јун 2019.године):

 

UL (MHz)

DL (MHz)

Употребљена технологija

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

411,875 - 414,875

421,875 - 424,375

CDMA

ORION

415,625 - 418,125

425,625 – 428,125

CDMA