Фиксне сателитске везе

Фиксне сателитске везе су радио везе између земаљских станица на одређеним фиксним локацијама уз коришћење једног или више сателита. У извесним случајевима, фиксна сателитска служба обухвата и радио-везе између сателита, а које се сврставају  у међусателитску службу.

Фиксна сателитска служба обухвата, такође, спојне везе за друге свемирске службе.

Фреквенцијски опсези за фиксну сателитску службу дефинисани  су Планом намене.