Евидентирање коришћења радио-фреквенција

Евидентирању коришћења радио-фреквенција подлежу радио-фреквенцијски опсези који се користе по режиму општег овлашћења и то :

  • 2400-2483.5 MHz ,
  • 5470-5725MHz,
  • 5725-5875 MHz,
  • 72-76/82-86 GHz и
  • 27 MHz за CB радио-станице.

Евидентирање се врши приступом на регистар Евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција.