Уређаји кратког домена (SRD)

Уређаји кратког домета (Short Range Devices) користе фреквенцијске опсеге по режиму општег овлашћења у складу са Планом намене заједно са другим радио-службама и не смеју да проузрокују штетне сметње било којој радио-служби нити да захтевају заштиту од штетних сметњи од било које радио-службе која ради у складу Планом намене у истом фреквенцијском опсегу.

За уређаје кратког домета не издају се појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција уколико раде под условима дефинисаним у Правилнику о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења

За одређене врсте уређаја кратког домета врши се евидентирање на основу пријава корисника. Евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција налази се у регистру Евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција.