Поштански оператори

Поштански оператор обавља поштанске услуге на основу дозволе (посебне лиценце, лиценце или одобрења).

Регулатор води Регистар издатих и одузетих дозвола поштанским операторима који можете видети на линку: http://registar.ratel.rs/cyr/reg217