Планови расподеле

pdf
Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије

(„Службени гласник РС“, број 102/16)

Преузмите документ