Приватне комуникационе мреже

Приватне комуникационе мреже су мобилни (PMR) и/или фиксни системи за пренос говора и података  за сопствене потребе корисника радио-фреквенција у сфери индустрије, транспорта, енергетике, обезбеђења људи и инфраструктуре, туризма, пољопрувреде, здравства, државне управе, хитних служби спасавања људи и добара, као и професионални мобилни радио системи (PАMR).

Право на коришћење радио-фреквенција стиче се на основу појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција која се издаје по захтеву, када је планом намене одређен такав начин издавања појединачне дозволе у оквиру одређеног фреквенцијског опсега.

НАПОМЕНА: Право на коришћење радио-фреквенција дато појединачном дозволом не може се уступити, изнајмити или на други начин пренети другом лицу.

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција по захтеву се издаје и за системе безбедности пловидбе на унутрашњим пловним путевима и безбедности ваздушне пловидбе.

За приватне комуникационе мреже које по плану намене користе радио-фреквенције по режиму општег овлашћења:

  • PMR 446 - Табела 1.16  Правилникa о начину коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења садржи приказ фреквенцијских опсега као и регулаторне и информативне параметре који се односе на радио-уређаје за PMR 446;
  • CB (Сitizen’s band) радио станица - 2.4 Радио-станице које раде у фреквенцијском опсегу намењеном грађанима. Пријава са упутством  за евидентирање коришћења CB радио станица  - ЕРФОО3 доступна је на интернет презентацији Регулатора у електронској форми у pdf формату.