Национални ЦЕРТ

Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Републике Србије основан је у оквиру Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, у складу са Законом о информационој безбедности (''Службени гласник Републике Србије '', број 6/2016, 94/2017 и 77/2019).

Примарна задужења Националног ЦЕРТ-а су координација превенције и заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима (ИКТ системима) на националном нивоу.

Национални ЦЕРТ прикупља и размењује информације о могућим ризицима, а затим обавештава, упозорава и саветује лица која управљају ИКТ системима, као и јавност Републике Србије.

Национални ЦЕРТ прати пријављене инциденте на националном нивоу и на основу прикупљених података анализира ризике и инциденте са циљем подизања свести, како код грађана, тако и код привредних субјеката и органа јавне власти, о значају информационе безбедности.

Национални ЦЕРТ води евиденцију посебних ЦЕРТ-ова. Посебан ЦЕРТ је тим који обавља послове превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима у оквиру одређеног правног лица, групе правних лица или области пословања и слично.

Надзор над радом Националног ЦЕРТ-а у вршењу послова поверених овим законом спроводи Надлежни огран, односно Министарство за трговину, туризам и телекомуникације.

Инцидент мoжете пријавити на сајту www.cert.rs кликом на дугме 'ПРИЈАВИ ИНЦИДЕНТ' и уношењем неопходних података у формулар за пријаву инцидента.