Јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији

27.04.2018

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс)

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге
, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

мр Мирјана Арсекић-Краковић
Телефон: 011/2026-880
E-mail:
mirjana.krakovic@ratel.rs

Распоред активности

2
7. април 2018.

Објављивање нацрта Правилника о изменама и допунама Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији.

30. април 2018.

Почетак јавних консултација.

30. мај 2018.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији