Будућност универзалне поштанске услуге

15.03.2023

Панел на тему "Одрживост универзалне поштанске услуге у светлу дигитализације" одржан је у организацији Јавног предузећа „Пошта Србије“ и Привредне коморе Србије. На панелу се дискутовало о најактуелнијим питањима која обликују пословање свих учесника на поштанско-логистичком тржишту, иновацијама у сектору, као и променама регулаторног оквира, са посебним акцентом на одрживост универзалне поштанске услуге.

Све је већи утицај дигиталне технологије на пружање класичних поштанских услуга, пре свега на раст пакетског саобраћаја као последице развоја е-трговине и смањење потреба за слањем писама у физичком облику, што има значајан утицај на одрживост универзалне поштанске услуге.

Прилагођавање класичних поштанских  сервиса  новим технологијама, позиционирање на тржишту финансијских  услуга, напредак у области  поштанске  регулативе,  као и развој  поштанске инфраструктуре као подршке е-сервисима  државе, део су тема  о којима су дискутовали  Љубомир Остојић,  директор Сектора за поштанске услуге  (РАТЕЛ),   др Никола Трубинт,  руководилац Службе за поштанску регулативу (РАТЕЛ) и  потпредседник Европског комитета за поштанску регулативу  (ЦЕРП), проф. др Драгана Шарац са Факултета техничких наука, проф. др Никола Кнежевић са Саобраћајног факултета, Зоран Ђорђевић, в.д. директор  ЈП „Пошта  Србије“ и  Срђан Смиљковић из  ЈП „Пошта  Србије“,  у својству модератора дискусије.

Према подацима Светског поштанског савеза и ЦЕРП-а,  раст прихода поштанских услуга у свету пратио је раст глобалног бруто домаћег производа  (БДП)  до краја 20. века.  У међувремену је  дошло до раздвајања брзине раста ове две функције,  тако да светски  БДП  данас  расте  за  око 30% брже од прихода поштанских услуга. Концепт  универзалне поштанске услуге подразумева да свако може послати пошиљку на било коју адресу под истим условима на целој територији  државе  и да за то плати јединствену  поштарину. Према идеји која је изнета на пленарном заседању ЦЕРП-а  прошле године у Мадриду, будућност је у модификацији традиционалног поштанског тржишта, новим решењима  за  могућу  промену  концепта, која  би  између осталог подразумевала и  измене у  садашњој  дефиницији  универзалне поштанске услуге, истакао је др Трубинт. Те измене би се односиле  на замену  термина  „универзална поштанска услуга“, термином „универзална услуга поштанске мреже“, односно термина „услуга за потребе појединачног корисника“ термином „услуга од  јавног интереса“.

Директор Сектора за поштанске услуге Љубомир Остојић рекао  је  да РАТЕЛ  почиње израду Студије о одрживости универзалне поштанске услуге, у складу са Акционим планом Владе  РС  за спровођенје Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији  за период 2021 – 2025. године. Планирано је да се студија реализује  у сарадњи са Министарством информисања и телекомуникација и  ЈП „Пошта  Србије“. Посебан акценат  ће се ставити на  анализу  потреба грађана, привреде и државних институција за постојећим услугама из универзалног сервиса,  као и новим услугама. Такође, анализираће се  стандарди  квалитета  ових  услуга у складу са европском праксом, као и трошкови и начини  финансирања унивезалне  поштанске  услуге. Резултати студије  се очекују  за годину дана и у њима ће бити разрађени различити сценарији за даљи развој универзалне поштанске услуге, са свим бенефитима и ризицима,  што ће допринети квалитетнијем избору  решења  будућности  универзалне поштанске услуге. Очекује се да добијени резултати у значајној мери  буду  имплементирани  приликом измена Закона о поштанским услугама,  које  су  по Стратегији планиране  до краја 2024. године.

Учесници панела су  као  краткорочни циљ идентификовали израду свеобухватне анализе са акцентом на студију РАТЕЛ-а о одрживости  универзалне поштанске услуге, инкорпорирање  стручних  и одрживих  решења у  Закон  о  поштанским  услугама  као средњорчни циљ, док је  интегрисање поштанске инфраструктуре у државну инфраструктуру  ради  прецизног  утврђивања  места  ЈП „Пошта Србије“  у државним пословима  дефинисано као  дугорочни циљ.