Делегација малтешког регулаторног тела (MCA) у посети РАТЕЛ-у

28.04.2023

Београд, април - Представници Регулаторног тела за комуникације Малте (MCA) били су у вишедневној узвратној радној посети РАТЕЛ-у, чиме је настављена успешна сарадња два регулаторна тела.

Директор РАТЕЛ-а Драган Пејовић је са својим сарадницима примио делегацију малтешког MCA предвођену директором Џезмондом Буџејом. Обе стране су изразиле спремност за унапређење сарадње и заинтересованост за размену искустава. Овом приликом је закључен Меморандум о сарадњи у области електронских комуникација и поштанских услуга између два регулаторна тела, у циљу јачања сарадње и даље размене искустава између стручњака ова два регулатора.

Током посете колега са Малте, размењене су информације и практична искуства из области контроле коришћења радиофреквенцијског спектра и упоредног мерења и анализе параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа. Чланови малтешке делегације су се упознали са организацијом система за контролу радиофреквенцијског спектра у Србији, као и са техничким решењима примењеним у РАТЕЛ-овом систему за мониторинг РФ спектра.

Након што су обе делегације посетиле Авалски торањ ЈП ЕТВ-а где им је презентовано техничко решење система радиодифузних предајника, представници малтешког регулатора посетили су контролно-мерни центар у Нишу са циљем размене искустава у вези са развојем система компактних даљински управљаних станица (КДУС) које се постављају претежно у градским урбаним срединама ради контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра. РАТЕЛ је своје искуство поделио кроз презентације на тему развоја система компактних даљински управљаних мерних станица, као и benchmark-а мобилних мрежа који је извршен у 2022. години на територији Републике Србије, са посебним освртом на добијене резултате наведеног мерења за 2022. годину.

Током обиласка даљински управљане контролно-мерне станице (ДУКМС) Повлен, колегама са Малте су презентоване техничке карактеристике мерне опреме и управљачког мониторинг система, као и специфиччни инфраструктурни радови на хибридном систему за напајање станице. Систем који се састоји од соларних панела обезбеђује примарно напајање, а батерије и дизел агрегат обезбеђују резервно напајање. Због повољних климатскох услова на Малти, овај систем напајања је био од посебног интереса за гостујућу делегацију.

Посета је била веома успешна у смислу размене искустава и информација у вези са активностима на истим пословима, а од нарочитог значаја за MCA било је искуство РАТЕЛ-а у вези са фазама током спровођења пројекта изградње КДУС-а које, између осталог, садрже и израду техничке документације, аквизицију локација, инсталацију, тестирање, умрежавање и повезивање са већ изграђеним постојећим системом за мониторинг радиофреквенцијског спектра у Републици Србији. Заједнички је констатовано да је пренос знања и искуства кључан, а посебно за успешно спровођење регулативе која прати развој нових технологија.