Донет нови Правилник о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже

17.06.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, у оквиру прописаних надлежости и рокова, донело је Правилник о начину објављивања података o интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже ("Службени гласник РС", број 50/2024 од 7. 6. 2024. године), који је ступио на снагу 15. 6. 2024. године. Овим правилником прописује се начин објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже, односно врсте техничких спецификација интерфејса електронских комуникационих мрежа које се објављују, опис техничких спецификација интерфејса, обавеза објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа, начин израде техничких спецификација интерфејса, начин и рокови за објављивање техничких спецификација интерфејса, као и место терминалне тачке мреже.