Информација о роковима у јавном надметању за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz

23.12.2014

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Информација о роковима у јавном надметању за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz

Текст Јавног огласа биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у петак 26.12.2014. године. 
Рокови из Јавног огласа теку од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
У петак 26.12.2014. године, на Интернет страници Агенције биће објављена Инструкција за плаћање обавеза везаних за Јавни оглас.

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Информација о роковима у јавном надметању за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz

Текст Јавног огласа биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у петак 26.12.2014. године. 
Рокови из Јавног огласа теку од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
У петак 26.12.2014. године, на Интернет страници Агенције биће објављена Инструкција за плаћање обавеза везаних за Јавни оглас.