Инструкција о уплатном рачуну на који се врши уплата везана за јавни оглас за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије

26.12.2014

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Инструкција о уплатном рачуну на који се врши уплата везана за јавни оглас за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Инструкција о уплатном рачуну на који се врши уплата везана за јавни оглас за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије