ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊА НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАТЕЋЕ ФИЗИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ЗГРАДА СА ВИШЕ ПОСЛОВНИХ ИЛИ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ЗАЈЕДНИЧКОГ АНТЕНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА

28.05.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 21. 3.2024. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да .у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о техничким и другим захтевима за изградњу кабловске канализације и пратеће физичке инфраструктуре приликом изградње или реконструкције пословних и стамбених зграда, зграда са више пословних или стамбених јединица и заједничког антенског система за пријем медијских садржаја. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 20. 4. 2024. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење  ,,AKTON“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење „Савет страних инвеститора“

Преузмите PDF документ

  • Мишљење „SBB“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење  ,,TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ