Извештај и мишљења поднета током јавних консултација о Нацрту правилника о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа и одређивању терминалних тачака мреже

27.10.2023

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 20. 6. 2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа и одређивању терминалних тачака мреже.

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 4. 8. 2023. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд

Преузмите PDF документ

•            Мишљење „Yettel“ д.о.о. Београд

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ