Јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга

09.09.2015
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга.
Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације
              и поштанске услуге
              Вишњићева 8
              11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особа задужена за јавне консултације:
Драган Ђорђевић
Телефон: 011 2026 805
E-mail: dragan.djordjevic@ratel.rs

Распоред активности

9. септембар 2015.
Објављивање нацрта Правилника о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга на сајту Агенције.

10. септембар 2015.
Почетак јавних консултација.

20. септембар 2015.
Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга

Преузмите PDF документ