ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ПО РЕЖИМУ ОПШТЕГ ОВЛАШЋЕЊА

29.09.2023

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о начину обављања делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Ненад Митић, nenad.mitic@ratel.rs, број телефона:  011/2026 895

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

2. октобар 2023. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 45 дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 16. новембра 2023. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.

Нацрт правилника о начину обављања делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења