ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗАМА ОПЕРАТОРА КОЈИ ПРЕНОСИ УСЛУГЕ СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ И ПРУЖАОЦА УСЛУГА СА ДОДАТОМ ВРЕДНОШЋУ

27.05.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о обавезама оператора који преноси услуге са додатом вредношћу и пружаоца услуга са додатом вредношћу. Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Сања Вукчевић Вајс, sanja.vajs@ratel.rs, број телефона:  011/2026 891

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

28. мај 2024. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 30 дана од дана почетка јавних консултација.

Рок истиче 27. јуна 2024. годинe.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.