Јавне консултације о нацрту Правилника о врсти, форми и начину достављања статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

30.12.2019

Јавне консултације о Нацрту правилника о врсти, форми и начину достављања  статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

У складу са чл. 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту правилника о врсти, форми и начину достављања  статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја.

Мишљења о предмету јавне консултације подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца. Сви поверљиви подаци који се односе на мишљење дато у оквиру јавне консултације, издвајају се у посебан документ (анекс).

Адресе за слање коментара:
Пошта: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд
Факс: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Контакт особa задуженa за јавне консултације:

г-ђа Маја Лакушић
Телефон: 011/2026-808
E-mail: maja.lakusic@ratel.rs

Распоред активности

30. децембар 2019.

Објављивање Нацртa правилника о врсти, форми и начину достављања  статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја.

03. јануар 2020.

Почетак јавних консултација.

17. јануар 2020.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 10 радних дана од дана почетка јавних консултација.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на Интернет страници Агенције, изузев анекса са поверљивим подацима.

Нацрт правилника о врсти, форми и начину достављања  статистичких података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја