Јавни позив операторима заинтересовним за коришћење радио-фреквенција из радио-фреквенцијског опсега 470-790 MHz (дигитална телевизија - четврти и пети мултиплекс) (02.08.2017)

02.08.2017

На основу Правилника о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација/зона расподеле за терестричке дигиталне тв радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге упућује

Јавни позив

за пријаву оператора која намеравају да користе радио-фреквенције из радио-фреквенцијског опсега 470-790 MHz за емитовање дигиталног терестричког телевизијског програма (четврти и пети мултиплекс)

Правилник о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација/зона расподеле за терестричке дигиталне тв радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије, у даљем тексту Правилник, је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 73 од 16.08.2013. године.

Сагласно наведеном Правилнику, у Републици Србији су до данас у рад пуштена три национална мултиплекса посредством којих се емитује дигитални терестрички телевизијски програм.

У наставку је табела Зона расподела са додељеним телевизијским каналима за реализацију четвртог и петог мултуплекса за емитовање дигиталне терeстричке телевизије:

Зона расподеле

MUX 4

MUX 5

Назив

Телевизијски канал

Телевизијски канал

1

SOMBOR

58

39

2

SUBOTICA

58

59

3

KIKINDA

51

59

4

COT-VENAC

48

54

5

VRSAC

42

49

6

AVALA

33

57

7

CER-MALJEN

42

47

8

RUDNIK-CRNI VRH (J)

40

46

9

DELI JOVAN

52

59

10

TORNIK-OVCAR

50

56

11

JASTREBAC

33

55

12

TUPIZNICA-CRNI VRH (P)

31

37

13

KOPAONIK

41

51

14

BESNA KOBILA

49

54

У циљу регулисања тржишта електронских комуникација и ефикасног и рационалног коришћења радио-фреквенцијског спектра, позивају се оператори који су заинтересеовани да користе радио-фреквенције из радио-фреквенцијског опсега 470-790 MHz приказане у табели за емитовање дигиталног терестричког телевизијског програма, да се пријаве Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.

Након прикупљања података, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ће у зависности од заинтересованости предузети даље мере.

За пријаву је потребно доставити следеће податке:


1. назив и адреса оператора;
2. име и презиме одговорне и контакт особе, телефон, е-маил;
3. фреквенције за који су заинтересовани: четврти мултиплекс, пети мултиплекс, или оба мултиплекса
4. планиране услуге;
5. планирани стандард;
6. планирани начин пријема сигнала : фиксни или мобилни пријем;
7. планирани број предајника/gap-filler-a по мултиплексу;


Рок за достављање пријава је 01.10.2017. године

Пријаве доставити на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2 11000 Београд

са назнаком
„Пријава за коришћење радио-фреквенција из радио-фреквенцијског опсега 470-790 MHz “