Одржан јубиларни 30. ТЕЛФОР

17.11.2022

Овогодишњи јубиларни 30. Телекомуникациони форум - ТЕЛФОР 2022, одржан је 15. и 16. новембра, у Београду. У уводном делу скупа присутнима се, између осталих, обратио и др Владимир Крстић, члан Управног одбора РАТЕЛ-а.

“РАТЕЛ је у протеклим изазовним околностима успео да остане посвећен циљевима усмереним на очување конкурентног тржишта, обезбеђивање већег степена заштите крајњих корисника, побољшање квалитета услуга, унапређење услова за рад оператора на тржишту телекомуникација и поштанских услуга, као и на послове координације превенције и заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима. Сматрамо да смо тиме дали свој допринос побољшању услова за функционисање привреде и појединаца”, истакао је др Владимир Крстић.

У даљем излагању, било је речи и о прегледу тржишта електронских комуникација. “Према прикупљеним  и обрађеним подацима за протеклу 2021. годину, укупан приход на тржишту електронских комуникација Републике Србије износио је око 220,7 милијарди динара, што је 3,9% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су имали удео од 3,5%. Највећи део у укупним приходима остварен је од пружања услуге мобилне телефоније и чинио је 60,2% укупних прихода. Укупне инвестиције у сектору електронских комуникација у 2021. години износиле су 63,2 милијарде динара, што је за 31% више него претходне године када су износиле 48,2 милијарде динара”, рекао је др Владимир Крстић.

Међу будућим приоритетима и активностима, између осталих, издвојени су напори РАТЕЛ-а да унапреди систем за мониторинг радиофреквенцијског спектра проширењем мреже даљински управљаних контролно-мерних станица, као и да се адекватно припреми за спровођење јавног надметања за издавање појединачних дозвола за опсеге намењене 5Г технологији.

На овогодишњој конференцији, РАТЕЛ је кроз три презентације представио своје активности из области ЕМФ мерења, система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра и надлежности Националног ЦЕРТ-а, док је „Стање сајбер безбедности у Србији” тема која је обрађена  на панел дискусији у оквиру 8. конференције Групе мрежних оператора Србије (RSNOG – RS Network Operators’ Group), одржане заједно са јубиларним ТЕЛФОР-ом.

На ТЕЛФОР-у се традиционално приказују и расправљају сви релевантни аспекти телекомуникација и информационих технологија: истраживања, технички аспекти, развој, економија, образовање, опрема, сервиси и системи. ТЕЛФОР конференција редовно има велики број аутора, појединачних посетилаца и представника компанија из преко 30 различитих земаља, из свих телекомуникационих и блиских сегмената.