Продужен рок за подношење пријава по Јавном позиву за пријаву лица која намеравају да користе радио-фреквенције из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске комуникационе услуге до 1. 9. 2021. године

30.06.2021

Уважавајући разлоге више заинтересованих привредних субјеката за продужење рока за подношење пријава по Јавном позиву за пријаву лица која намеравају да користе радио-фреквенције из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 МHz,  објављеном 31. 5. 2021. године, РАТЕЛ је одлучио је да иницијално дати рок за достављање пријава 1. 7. 2021. године продужи до 1. 9. 2021. године.

 

Особа за контакт:

 

Дијана Крсмановић, тeл. +381 11 2026 897, dijana.krsmanovic@ratel.rs  

 

Адреса за доставу пријава је:

 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија

 

Са назнаком:

 

Пријава за коришћење радио-фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz и 3500 МHz

 

 

После прикупљања података из пријава заинтересованих лица достављених закључно са наведеним роком, РАТЕЛ ће исте обрадити, о резултатима обавестити јавност и у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), наставити процедуру која претходи спровођењу поступка издавања појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција путем јавног надметања.