РАТЕЛ креирао ГИС портал за приказ мреже поштанских оператора

02.02.2023

Регулаторнa агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је, у складу са законским обавезама и Стратегијом развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2021 – 2025. године, предузела низ активности за подстицање конкуренције на тржишту поштанских услуга. Једна од значајнијих јесте креирање ГИС портала - географско информационог система за информисање корисника о доступности универзалне и осталих поштанских услуга.

На ГИС порталу се могу претраживати просторни подаци поштанских оператора по различитим критеријумима, са циљем да се корисници информишу о доступности поштанских услуга, односно о поштанској мрежи поштанских оператора:

  • Локације пословница поштанских оператора – за универзалну поштанску услугу, као и за експрес и курирске услуге;
  • Локације поштанских сандучића за пријем писама;
  • Локације пакетомата за испоруку пошиљака;
  • Територија доставе за универзалну поштанску услугу, са приказом дана када се врши достава;
  • Територија доставе за експрес услуге – „достава исти дан“;
  • Територија доставе за експрес услуге – „достава наредни или одређени дан“;
  • Територија на којој се обављају курирске услуге (преузимање и достава).

 

Тренутно су путем ГИС портала доступни просторни подаци поштанских оператора са највећим тржишним учешћем, а током 2023. године ће се сукцесивно приказивати и подаци осталих поштанских оператора.