РАТЕЛ-ова анализа коришћења мобилних уређаја

18.09.2023

Рател је на основу података из јуна ове године спровео анализу заступљености произвођача мобилних уређаја, оперативних система које ови уређаји користе и типова мреже које активни уређаји могу да подрже (2G/3G/4G/5G). Анализирани су подаци о броју корисника активне мреже 2G, 3G, 4G, основни подаци о броју VoLTE (Voice over LTE) корисника и број M2M уређаји (уређаји за комуникацију између рачунара) у мобилним мрежама.

Обрађени су подаци за отприлике 8 милиона корисника.

На српском тржишту је присутно 40 произвођача мобилних телефона, при чему 11 најзаступљенијих произвођача заузима 88,5% тржишта.

Рателова анализа је показала да се доминантно користи Android оперативни систем, a 89% телефона је у класи "паметних" телефона.

С обзиром на то да смо пред увођењем пете генерације мобилне телефоније у Србији, утврђено је да више од 1.200.000 корисника мобилне телефоније поседује уређаје који подржавају 5G и резултати истраживања такође су показали да заступљеност уређаја који подржавају 4G технологију висока - 72%.

Посматрано из угла потребе замене уређаја код одређеног броја корисника, разматра се могућност гашења старијих технологија (2G i 3G), а извесније је да ће се прво гасити 3G, у складу са трендом у Европи и Северној Америци.

Узимајући у обзир принцип технолошке неутралности у оквиру регулаторног аспекта, који чини један од основних постулата европског регулаторног оквира (European Electronic Communications Code - EECC), оператори могу сами да одлучују о гашењу мрежа појединих (старијих) технологија. Регулатори , са своје стране, прате планове и сам процес, како би се осигурало да корисници после гашења старијих технологија имају адекватно радио покривање и обезбеђен оптималан транзициони период и квалитет сервиса. Оператори треба да размотре могућност замене уређаја социјално рањивим категоријама корисника, као и подстицајне мере за замену уређаја који подржавају старије технологије уређајима нове генерације за остале кориснике. Што се Србије тиче, 69% активних корисника користи 4G мрежу, 15% активних корисника 3G мреже и 16% 2G мреже.

Рател је анализирао број VoLTE корисника (VoLTE између осталог омогућава истовремену говорну комуникацију и коришћење интернета, као и бољи квалитет преноса говора) у односу на укупан број 4G корисника. Резултат је показао да има простора за побољшање искоришћености 4G мрежа, узимајући у обзир укупан број 4G корисника око 40% чине VoLTE корисници.

О осталим детаљима анализе можете се информисати путем следећег линка.