РАТЕЛ са представницима радио-дифузних радио-станица

06.12.2018

У склопу сарадње са радио емитерима, 5. децембра 2018.године у просторијама Агенције, организован је сусрет  са представницима „Удружења радио станица RAB Србија“ и других представника радио-дифузних радио-станица. Представници Агенције су кроз више презентација приказали активности и планове који се односе на рад радио-дифузних радио-станица (контрола спектра, мерење нивоа електромагнетског поља, издавање електронских појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, коришћење базе података слободних капацитета инфраструктуре) као и на развој будућих технологија у нашој земљи које се односе на радио (дигитални радио T-DAB и 5G интернет радио). На састанку су изложени и даљи планови Агенције у вези побољшања регулаторних услова за рад радио-дифузних станица на територији Републике Србије, као и корекције евентуалних  случајева  непридржавања техничких услова дефинисаних дозволама за коришћење радио-фреквенција.