РЕЗУЛТАТИ БЕНЧМАРКА МОБИЛНИХ МРЕЖА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2023. ГОДИНИ

22.12.2023

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је, у периоду од септембра до децембра 2023. године, спровело упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга мобилних комуникационих мрежа сва три оператора мобилних електронских комуникационих мрежа у Републици Србији - Бенчмарк мобилних мрежа.

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је у складу са ETSI TR 103 559 Annex A међународним стандардом, који омогућава објективну процену корисничког искуства и квалитета сервиса свих оператора мобилних мрежа. Методологија бодовања развијена је за потребе рангирања мобилних оператора након бенчмарк мерења, тако да омогући процену перцепције квалитета коришћених услуга у мобилној мрежи: преноса говора, преноса података и видео сервиса.

Бенчмарк мерењима је обухваћено 55 градова, 17.000 km путева и више од 1.600 km железничких праваца у оба смера мерења. Током кампање обављено је преко 9.000 позива и 7.000 сесија за сваку од услуга преноса података, у мрежи сваког оператора, на свим расположивим технологијама (2G, 3G, 4G).

Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета за говорну услугу и услуге преноса података

(Web browsing, брзина преноса података, YouTube, пренос WhatsApp порука) и

  • мерења радио парамeтaра за 2G/3G/4G технологије.

Применом ове методологије, Telekom Srbija је остварио укупан резултат у вредности од 90,32 поена, а затим следе A1 Srbija са 90,12 поена и Yettel са 88,17, од могућих 100 поена.

Мала разлика у вредностима оствареног укупног резултата између Telekomа Srbija и A1 Srbija указује на једнак ниво квалитета услуга које пружају својим корисницима.

Овогодишњи резултати показују побољшање квалитета услуга које мобилни оператори пружају својим корисницима у односу на претходну годину, што и јесте циљ бенчмарка мобилних мрежа.

Oдличан резултат, са средњом вредношћу остварених поена од скоро 90% максималног могућег броја поена, сврстава операторе услуга у мобилним мрежама у Србији међу боље операторе у Европи. Тиме су се, према квалитету услуга, домаћи оператори додатно приближили операторима у европским земљама који су увели 5G технологију. 

Резултати бенчмарка мобилних мрежа и детаљне информације налазе се на линку http://benchmark.ratel.rs/.