Ступили на снагу Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације и Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења спектра, обављања техничког прегледа и заштите од ште

07.05.2013
У „Службеном гласнику РС“, број 34/13, објављен је Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације, који је ступио на снагу 20. априла 2013. године. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важe Правилник о висини накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“ број 41/12) и Одлука о висини трошкова оцењивања усаглашености од 8. јуна 2012. године. У „Службеном гласнику РС“, број 35/13, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења спектра, обављања техничког прегледа и заштите од штетних сметњи, који је ступио на снагу 25. априла 2013. године.