Ступио на снагу Правилник о допуни правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора

08.06.2024

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ је, у оквиру прописаних надлежости и рокова, донело Правилник о допуни правилника о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора („Службени гласник РС“, број 48/24 од 31. 5. 2024. године) који је ступио на снагу дана 8. 6. 2024. године.

Правилником се ближе се уређујe начин вођења одвојеног рачуноводства (рачуноводственог раздвајања) и провера веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора - ЈПО, као и начин припреме регулаторних извештаја и других информација које је ЈПО у обавези да доставља РАТЕЛ-у.