Упоредни преглед цена роминга мобилних оператора на дан 22.08.2016. године

07.09.2016
Да бисмо помогли грађанима Србије да смање трошкове коришћења мобилних телефона током коришћења годишњих одмора и путовања у иностранство, направљене су табеле цена роминг услуга сва три домаћа мобилна оператора.

Република Србија је потписница Споразума о снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама између министарстава надлежних за област електронских комуникација Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније и Републике Србије (у даљем тексту: Споразум) према којем су максималне цене услуга роминга у државама потписницима Споразума одређене до нивоа цена утврђених Уредбом о ромингу у јавним мобилним комуникационим мрежама унутар Европске Уније (Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union).

У циљу реализације Споразума Управни одбор РАТЕЛ-а је донео Одлуку број 1-03-021-146/14 од 25.12.2014. године, којом се одређују датуми почетка и периоди примене максималних велепродајних и малопродајних цена позива, СМС-а, преноса података и ММС-а, које одговарају ценама из поменуте Уредбе. Сада је на снази други период примене регулисаних цена роминга у државама потписницама Споразума који покрива период од 01.07.2016. до 30.06.2017. године.

Преглед обухвата 50 држава по следећем редоследу: државе потписнице Споразума (Босна и Херецеговина, Црна Гора и Република Македонија), државе у окружењу, остатак Европе, Азија, Северна Америка, Африка.

Напомене:

1.Увид у тренутно важеће тарифе дат је на званичним интернет страницама мобилних оператора.
2.Цене говорних позива дате су у дин/мин, са ПДВ-ом, а минимална обрачунска јединица дата је у напоменама.
3.Цене послатих SMS порука дате су у дин/SMS-у, са ПДВ-ом, док се примљене SMS поруке не наплаћују.
4.Цене GPRS саобраћаја дате су у дин/100 KB (дин/КB), са ПДВ-ом, а минимална обрачунска јединица дата је у прегледу тарифирања.
5. Одлазни позиви код prepaid претплатничког односа могу се остваривати на два начина:
•I Путем CAMEL протокола, где је корисницима омогућено позивање у ромингу једноставним бирањем жељеног броја у међународном формату, који укључује префикс за међународни позив, за којим следи код земље, мрежна група без водеће нуле и претплатнички број (нпр. +381 11 123xxxx).
• II Путем услуге „повратног позива“, односно „USSD Call back“, при чему се одлазни позиви у ромингу остварују укуцавањем кратког кода за „USSD Call Back“, који је различит за различите операторе, за којим следи жељени број.

У Vip mobile мрежи услуга „USSD Callback“ није омогућена.

У Telenor мрежи она се остварује позивањем: *123*00(код земље)(код мреже)(претплатнички број)#, нпр. *123*0038163123456# (више информација може се наћи на сајту www.telenor.rs).

У MTS мрежи ова услуга се остварује позивањем *102*00(позивни број земље)(позивни број мреже, без нуле)(број претплатника)# (више информација може се наћи на сајту www.mts.telekom.rs).

6.Сезонске промоције објављују се на званичним сајтовима оператора, па се корисници упућују на њих ради најновијих информација.

На дан 22.08.2016. године актуелнe су следеће промоције и додаци:

MTS:

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-pripejd-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-postpejd-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/mtel-roming-paketi

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined2 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming//letnji-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined3 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/mtel-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined4 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/evropa-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined5 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/svet-roming-dodaci)

Telenor:

https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/roming/pripejd/telenor-putni-paket

https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/roming/postpejd/travelsure/travelsure-tarifni-dodaci/

https://www.telenor.rs/sr/biznis/ponuda/roming/biznis-roming/travelsure-tarifni-dodaci

Vip mobile:

http://www.vipmobile.rs/privatni/prepaid/promocije/najlaksa-odluka-ovog-leta.4616.html

http://www.vipmobile.rs/privatni/prepaid/roming-i-medjunarodni-saobracaj/roming-dodaci-za-prepaid-korisnike.4658.html

http://www.vipmobile.rs/privatni/postpaid/roming-i-medjunarodni-saobracaj/roming-dodaci-za-postpaid-korisnike.3664.html

http://www.vipmobile.rs/poslovni/usluge/roming-usluge/roming-dodaci-.2721.html

Тарифирање говорних позива:

Тарифирање говорних позива приказано је у облику <почетни тарифни интервал> + <наредни тарифни интервал>

Нa пример:

* Тарифирање 1s+1s значи да се тарифирање врши по секунди разговора
* Тарифирање 30s+1s значи да се првих 30 секунди разговора увек наплаћује чак и ако разговор траје мање од 30 секунди, а после пола минута тарифира се по секунди.
*Тарифирање 60s+60s значи да се тарифирање врши по сваком започетом минуту разговора (ако разговор траје мање од минут, наплатиће се минут, ако разговор траје између 60 и 120 секунди наплатиће се 2 минута итд.)