Закључен Уговор о пословно-техничкој сарадњи са грађевинским факултетом

19.05.2023

РАТЕЛ и Грађевински факултет Универзитета у Београду потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи. У име РАТЕЛ-а, односно Грађевинског факултета,  уговор су потписали директор РАТЕЛ-а Драган Пејовић и декан факултета проф. др Владан Кузмановић.

Циљ успостављене пословно-техничке сарадње је повезивање РАТЕЛ-a са научним, развојним, стручним и образовним установама и организацијама, заснованим на развојним потребама РАТЕЛ-a.

Активности кроз које је могуће остварити сарадњу су одређене према конкретним потребама и могућностима страна потписница, а примарно ће се остваривати кроз размену знања и искуства у поступку изградње објеката намењених за проширење система контроле коришћења радиофреквенцијског спектра на целој територији Републике Србије, имајући у виду да је Грађевински факултет највиша пројектантска, стручна, научна и наставна високошколска установа из области грађевинарства и геодезије у нашем региону.

РАТЕЛ је до сада потписао уговоре о пословно-техничкој сарадњи у области образовања и студентске праксе са Електротехничким факултетом, Саобраћајним факултетом, Високом школом струковних студија за информационе и комуникационе технологије из Београда,  Факултетом техничких наука из Новог Сада, Електронским факултетом, Академијом техничко васпитачких струковних студија из Ниша и Академијом техничко-уметничких струковних студија Београд.