ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ИЗВЕШТАЈА О АНАЛИЗИ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА СРЕДИШЊЕГ ПРИСТУПА КОЈИ СЕ ПРУЖА НА ФИКСНОЈ ЛОКАЦИЈИ ЗА ПРОИЗВОДЕ ЗА МАСОВНО ТРЖИШТЕ

10.08.2022

У складу са чл. 33-36. Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-други закон), Регулаторна агенција за елекронске комуникације и поштанске услуге, позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште

Нацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште

Преузмите ПДФ документ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 04. 08. 2022. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,А1 Србија“ д.о.о. Београд

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење „Yettel“ д.о.о. Београд

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење „Телеком Србија“ а.д. Београд

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење Комисије за заштиту конкуренције

Преузмите  PDF документ