Завршене jавне консултације о нацрту Плана о изменама и допунама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

14.11.2011
У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/20), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Плана о изменама и допунама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије.

Рок за достављање мишљења био је 11.11.2011. године.

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Плана о изменама и допунама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије

Преузмите PDF документ

Сродни документи