Завршене јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

30.08.2013

У складу са члановима 34, 35. и 36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ број 44/10), Републичка агенција за електронске комуникације позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о нацрту Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

РАТЕЛ је, препознвши значај овог Правилника о условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења за операторе и кориснике, предвидео максималан рок за достављање мишљења, од 26.07. до 26.08.2013.

Велики број стручњака и учесника на тржишту телекомуникација је дао свој допринос јавним консултацијама. Мишљења поднета у оквирујавних консултација могу се преузети на овој страни.

Нацрт Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

Преузмите PDF документ

Сродни документи