ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ АНАЛОГНЕ FM РАДИО-ДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

17.12.2021

У складу са чл. 34-36. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге позвала је стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту Правилника о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије

НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ АНАЛОГНЕ FM РАДИО-ДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Преузмите ПДФ

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 27. 9. 2021. Године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

•            Мишљење привредног друштва „Radio Hit FM“ d.o.o. Beograd

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење привредног друштва „Radio Karolina“ d.o.o. Beograd

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење привредног друштва „TDI Radio-Televizija“ d.o.o. Beograd

Преузмите  PDF документ

•            Мишљење привредног друштва „KOLORTON PRINT“ d.o.o. Beograd

Преузмите  PDF документ

Мишљења и анекси поднети током јавних консултација, а која садрже поверљиве информације, се не објављују.

У складу са чланом 84. став 4. Закона о електронским комуникацијама, органи одбране, безбедности и службе за хитне интервенције су доставили мишљења на Нацрт.