ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА/ОБЛАСТИ ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ЗВУЧНЕ РАДИО-ДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ У ДЕЛУ VHF ОПСЕГА (209-230 MHZ) ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

27.09.2023

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 18. јула 2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација дају своје мишљење о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција/локација/области за терестричке дигиталне звучне радио-дифузне станице у делу VHF опсега (209-230 MHz) за територију Републике Србије.

Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 17. 08. 2023. године.

 

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

 

Сродни документи:

•            Мишљење  ,,Радио Пулс Гроцка“ д.о.о. Гроцка

Преузмите  PDF документ

 

•            Извештај са јавних консултација

Преузмите  PDF документ