Алати за кориснике

Приоритет РАТЕЛ-а је обезбеђивање сталног унапређења доступности, приступачности и квалитета јавних комуникационих мрежа и услуга за све кориснике. Услед тога, РАТЕЛ је израдио алате чијом употребом корисници на једноставан начин могу проверити квалитет услуга у мобилним комуникационим мрежама и квалитет услуге широкопојасног Интернет приступа у фиксним и мобилним комуникационим мрежама.

За сваки кориснички алат, РАТЕЛ је развио посебан портал/апликацију који су доступни корисницима на коришћење, на српском и енглеском језику.

Важно је напоменути да је РАТЕЛ надлежан за решавање приговора на рад оператора у области електронских комуникација, те корисници могу да подносе приговоре РАТЕЛ-у, с тим да је неоходно најпре да покушају решавање проблема непосредно са оператором. Тачне инструкције о начину подношења приговора се могу пронаћи на следећој страници: Приговор.

Алат за проверу квалитета услуга у мобилним комуникационим мрежама (Benchmarking) 

РАТЕЛ је 2017. године спровео прва свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима (benchmarking) мобилних комуникационих мрежа оператора: Telekom Srbija, Telenor и Vip mobile. Почевши од 2017. године, РАТЕЛ је benchmarking мерења уврстио у своје редовне активности. Мерења су вршена током септембра и октобра 2017. и 2018. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на период мерења. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од приказаних на порталу.

Benchmarking мерења реализована 2018. године су обухватила 47 градова (12 више у односу на кампању из 2017. године) и 10.000km путева у Србији. Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета говорне и услуге преноса података,
  • мерења радио парамeтара за 2G/3G/4G технологије.

РАТЕЛ је креирао интерактивни портал за упоредни приказ квалитета услуга у мрежама мобилних оператора у Републици Србији. Сви детаљи о реализованим мерењима су доступни на следећој страници: http://benchmark.ratel.rs/sr

Интерактивни портал је доступан на следећој страници: http://benchmark.ratel.rs/portal

Benchmarking мерења ће се вршити и током септембра и октобра 2019. године, након чега ће резултати мерења бити доступни на порталу.


Benchmarking интерактивни портал

Употребом портала, корисници на једноставан начин могу упоредити перформансе мобилних мрежа за локацију и услугу од њиховог интереса.

Употребом падајућег менија, корисник може одабрати тип мерења:Употребом падајућег менија, уколико жели, корисник може одабрати конкретан тест (говорну услугу или неку од услуга преноса података):

Употребом падајућег менија, корисник може одабрати и конкретну локацију од интереса:

Корисник може (али не мора) одабрати и конкретну технологију за коју жели да види резултате:

На левој страни екрана, приказани су графици са резултатима мерења за задати критеријум. Сваки график у опису има концизне информације о типу приказаних података, јединицама мере и начину интерпретације резултата. На десној страни екрана се налази мапа са резултатима мерења. Мапа ће бити аутоматски ажурирана, резултати ће се приказати у форми обојених кругова, и то у складу са бојама које рефлектују боју бренда оператора. Сивом бојом представљена су подручја где барем два оператора имају исти најбољи резултат. Кликом на конкретан обојени круг, добијају се резултати за сва три оператора на том подручју. Мапу је могуће зумирати, за потребе детаљнијег приказа.

Приказ резултата мерења за задати критеријум


Алат за проверу квалитета услуге широкопојасног Интернет приступа

unnamed.png

РАТЕЛ је корисницима услуге приступа Интернету у јавним фиксним и јавним мобилним комуникационим мрежама, од маја 2016. године, омогућио мерење квалитета услуге широкопојасног приступа Интернету, путем апликације RATEL NetTest.

Тестирање Интернет конекције у јавним фиксним комуникационим мрежама се врши коришћењем апликације на Интернет страници РАТЕЛ-а: https://www.nettest.ratel.rs/

Тестирање Интернет конекције у јавним мобилним мрежама се врши коришћењем апликације, која се бесплатно може преузети за Android и iOS мобилне уређаје на Google Play Store и Apple App Store. 

RATEL NetTest мери конекцију са корисничког уређаја (рачунар, таблет, мобилни терминал) према мерном серверу. Мерни сервер се налази у Serbian Open eXchange-у, са којим су повезани највећи оператори услуга, те је реч о независном и оптималном месту, којим се не фаворизује конекција ка било ком од оператора.

Покретање теста

Апликација RATEL NetTest корисницима нуди могућност провере квалитета и брзине тренутне Интернет конекције.

Приказ резултата тестирања Интернет конекције коришћењем мобилне апликације RATEL NetTest

На мапи Србије се могу проверити и резултати осталих корисника који су вршили тестирање. Ова функционалност омогућава компаративну анализу оператора Интернет услуга у зависности од локације или типа приступа Интернету (фиксни/мобилни). Скала боја црвено/жуто/зелено је визуелни показатељ да ли је квалитет Интернет конекције довољно добар за већину Интернет услуга. Ова скала не узима у обзир коришћену технологију за реализацију услуге.