Дозволе за радио-станице

pdf
Упутство са обавезним елементима техничког решења у зависности од радио-комуникацијске службе и делатности на коју се техничко решење односи

везано за Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

Преузмите документ