Информације/Саопштења

Саопштење о коришћењу услуга са додатом вредношћу

29.05.2018.

У последњих неколико месеци, све је више приговора на рад оператора са додатом вредношћу. Приговори корисника, генерално се могу сврстати у неколико категорија:

 • порукe да је телефон заражен вирусима и да ће се ширење вируса зауставити кликом на број са екрана, након чега се нежељено активира услуга са додатом вредношћу на сасвим другом броју и другачије садржине,
 • увећани телефонски рачуни за услуге за које нису или не знају да су пријављени,
 • слањем поруке хуманитарног карактера активира се нежељена услуга,
 • мобилни број корисника коришћен или уступан за рекламирање других сервиса (злоупотреба мобилног броја) слањем BULK порука са кратких бројева, који су претплатнику непознати,
 • неадекватно обавештење о условима коришћења и цени пружања услуга.

Услуге са додатом вредношћу или VAS (Value Added Service) услуге, сагласно члану 8. Правилника о обавезама оператора са додатом вредношћу, обухватају:

 • приступ и/ или испорука садржаја информативног, образовног или забавног карактера;
 • информисање корисника услуге са додатом вредношћу о статусу његових услуга;
 • наручивање односно заказивање неких услуга;
 • ауторизација приступа;
 • напредни комуникациони сервиси;
 • приступ наградним играма, питалицама и играма на срећу;
 • услуга везана за електронске и штампане медије и Интернет;
 • приступ и / или испорука садржаја за одрасле;
 • донација која се прикупља у добротворне или хуманитарне сврхе;
 • друга услуга која својом суштином и/или начином реализације може да се подведе под неку од услуга из тач. 1 до 9.

Информације о начину приступа услугама са додатом вредношћу,добијају се путем SMS-a, WAP-a, WEB-a, MMS-a или других технологија и оне се реализују путем SMS i WAP push порука, а наплаћују се по цени већој од стандардних SMS порука. Да би ове услуге користио, корисник мора да се за њих пријави VAS оператору који ту услугу пружа. Обавеза оператора је да обавести корисника о условима коришћења и цени пружања услуга. Између осталог, корисник мора да буде обавештен како да се одјави, односно како да откаже даље примање ових порука. Ове SMS поруке се шаљу, односно примају од стране VAS оператора, коришћењем кратких кодова које VAS оператори добијају од оператора мобилне телефоније. Кориснике не доводи у заблуду мобилни оператор,већ оператор VASсервиса. У великом броју случајева они се баве само наплатом услуга, док је за садржај услуге одговорна друга фирма. Сагласно одредбама члана 3. Правилника о обавезама оператора са додатом вредношћу, за заштиту корисника услуге одговоран је VAS оператор.


РАТЕЛ упозорава кориснике да приликом коришћења 
VAS услуга, посебно садржаја на Интернету, не кликћу на банере који се појављују, пажљиво прочитају услове, нарочито оне који се односе на садржај сервиса који се нуди, цену и процедуру одјаве/отказивања услуге. Уколико корисник прими SMS поруку са непознатог кратког кода или примети да му је рачун увећан (проверавати рачуне чешће) због „наплате у име и за рачун другог лица“, односно на рачуну има ставку на име VAS услуга, потребно је да одмах реагује и самостално деактивира VAS услуге или се обрати инфо центру мобилног оператора чији је претплатник, како би се нежељене услуге деактивирале.


Препорука РАТЕЛ-а поводом успоставе паралелних позива између два иста претплатника коришћењем услуге „позив на чекању“


18.11.2014.


Иако неочекивано, услуга „позив на чекању“ се може реализовати и између два претплатника који већ разговарају, што за последицу има два независно успостављена паралелна позива између истих претплатника. Ипак, оваква појава је најчешће резултат низа свесних активности на страни позивајућег и позваног претплатника.

Оператори јавне говорне услуге не могу да спрече успоставу паралелних позива између два иста претплатника без додатних техничких измена постојеће опреме. Међутим, успостава паралелних позива између два иста претплатника се догађа у занемарљивом броју и најчешће је последица ненамерне грешке претплатника, а инвестиције које би системски решиле овај проблем нису економски оправдане за операторе.

Стога је препорука РАТЕЛ-а, у циљу заштите права корисника, да оператори јавне говорне услуге јасно и недвосмислено обавесте кориснике о начину и условима коришћења услуге „позив на чекању“, као и о евентуалним додатним трошковима, који могу да буду проузроковани непознавањем функционалности наведене услуге.

Адресе на којима су оператори објавили упутства о активирању и деактивирању услуге „позив на чекању“ су следеће:

Оператор „Телеком Србија“

Оператор Telenor

Оператор Vip mobile

Пренос података и приступ Интернету путем мобилних телефона у ромингу

16.06.2011.

У жељи да грађанима Србије помогнемо да приликом путовања у иностранство трошкове коришћења мобилних телефона задрже у прихватљивим границама, објавили смо табеле тарифа за роминг сва три домаћа мобилна оператора. Међутим, модерни „Smart" телефони новијих генерација (као што су BlackBerry, iPhone и телефони који у себи имају инсталиране оперативне системе AndroidBada, Palm или Windows Mobile), садрже у себи апликације које захтевају везу са Интернетом (на пример, аутоматско ажурирање софтвера или аутоматску проверу електронске поште). На тај начин је могуће генерисање Интернет саобраћаја без знања власника телефона, а цене Интернет саобраћаја у ромингу се значајно разликују од цена националног саобраћаја.

Кад је реч о MMS порукама, у ромингу се наплаћују и долазне и одлазне MMS поруке, а поред цене за слање или пријем MMS поруке у складу са тарифним профилом корисника, наплаћује се и остварени пренос података, по условима и ценама за услугу преноса података у ромингу.

Због свега наведеног, а да би се избегли велики рачуни, грађанима препоручујемо:

 • да провере цене свих врста услуга мобилне телефоније у ромингу за земљу у коју путују, на сајту свог оператора,
 • да се из упутства добијеног приликом куповине свог „Smart" телефона детаљно упознају са свим његовим могућностима и начинима на које се искључују аутоматске процедуре,
 • да се за разјашњење свих питања и недоумица обрате корисничком сервису свог оператора,
 • да мрежу на коју ће се у страној земљи прикључити бирају ручно (сваки мобилни телефон има могућност аутоматског и ручног избора мреже), у складу са тарифама свог оператора за ту темљу. 

Накнадно рекламирање високог рачуна није могуће, јер домаћи оператор плаћа услуге остварене у ромингу страном оператору у чијој мрежи је остварен саобраћај.

Сви домаћи оператори мобилне телефоније су на своје сајтове поставили упозорења и упутства везана за коришћење „Smart" телефона у иностранству:

MTShttp://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (кликните на таб: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIPhttp://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html 

 

Републичка агенција за електронске комуникације подсећа кориснике на важност заштите од рачунарских вируса. Већина корисника услуге приступа Интернету је упозната са потребом да заштити свој рачунар од вируса којима се може „заразити“ преко електронске поште, преузимањемсадржаја са одређених Интернет страница (download) или преносом датотека са неког другог рачунара или медија. Заштита се обезбеђује инсталирањем одговарајућих антивирусних софтвера, који се могу пронаћи на Интернету. Ови софтвери могу да буду и бесплатни, а најважније је да се редовно ажурирају (update), односно да се инсталирају најновије верзије софтвера које су доступне, како би заштита била што поузданија.


Инсталирањем антивирусних програма обезбеђује се заштита података на рачунару и спречава се могућност злоупотребе од стране других лица. Уколико је рачунар заражен, злонамерни корисник Интернета може да користи тај рачунар за слање нежељене електронске поште (spam) другим лицима, а да власник рачунара тога не буде свестан. Групе рачунара који су заражени и са којих се шаље нежељена пошта се називају botnet мрежама. Слање нежељене поште из botnet мрежа постаје све већи проблем и неопходно је минимизирање могућностизлоупотребе од стране злонамерних корисника инсталирањем антиврусних софтвера.


Домаћи оператори су упозорили Републичку агенцију за електронске комуникације на повећањеброја притужби страних оператора да се из мрежа наших оператора шаље spam у већем обиму и да су због тога делови адресног простора на Интернету, који су додељени Републици Србији и нашим интернет операторима дошли на такозване црне листе. Републичка агенција за електронске комуникације ће у наредном периоду,заједно са операторима,предузети мере у циљу сузбијања spama, апотребно је и да корисници са своје стране уложе труд како би заштитили податке на својим рачунарима и умањили могућност злоупотребе од стране злонамерних корисника.

Саопштење – мобилни оператори престају са пружањем услуга путем броја 7474

09.03.2010.

У складу са саопштењем од 11.12.2009. године које је Републичка агенција за телекомуникације објавила на својој Интернет страници, а које се односило на услугу забавног типа под називом ‘Интернационални тест интелигенције’ која се активирала преко Интернет странице и слањем смс порука на број 7474, обавештавамо кориснике да је Агенција организовала састанак са операторима јавних мобилних телекомуникационих мрежа. На наведеном састанку су разматране жалбе корисника и проблеми настали пружањем ове услуге и постигнут је договор са операторима мобилних телекомуникационих мрежа да престану са пружањем ове услуге.

Подсећамо кориснике да регулисање садржаја услуга није у надлежности Републичке агенције за телекомуникације и да, уколико корисници сматрају да су оштећени, тужбу могу упутити надлежном суду.

Ометачи сигнала мобилне телефоније

Телекомуникациони оператори мобилне телефоније своју делатност обављају у складу са Лиценцом за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне телекомуникационе мреже у складу са стандардимаGSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000. Лиценцa даje операторима мобилне телефоније могућност пружања прецизно дефинисаних сервиса и услуга, али и намеће обавезу да крајњем кориснику обезбеде одговарајући квалитет услуга.У складу са Планом намене и Планом расподеле фреквенција сваком од оператора су додељени фреквенцијски опсези за GSM, GSM1800 и UMTS/IMT-2000 мрежу. У Табели 1. је дат преглед фреквенцијских опсега по мрежама, дефинисан Планом намене.

МРЕЖА/СТАНДАРД

ОПСЕЗИ

GSM

890-915 / 935-960MHz

GSM1800

1710-1785 / 1805-1880MHz

UMTS/IMT-2000

1885-1920 / 1920-1980 / 2110-2170MHz

Табела 1. Преглед фреквенцијских опсега по мрежама

Према важећој евиденцији Републичке агенције за електронске комуникације, мобилни оператори Телеком Србија, Telenor и Vip mobile поседују више од 10.000 дозвола за базне станице у оквиру својих мрежа на територији Републике Србије. Параметри мреже се стално контролишу, како од стране мобилних оператора, тако и од стране РАТЕЛ-а.

Квалитет услуга које се пружају корисницима зависи од самих оператора и њихове мреже, али и од других фактора. Може се, на пример, десити да деградација квалитета услуга буде последица сметњи које потичу од недозвољеног или неправилног рада радио-станица које нису део телекомуникационе мреже мобилног оператора. Проблем се јавља када друге радио-станице користе фреквенцијске опсеге намењене мобилним операторима и на тај начин угрожавају функционисање мобилне телекомуникационе мреже. Наиме, опрема коју користе мобилни оператори има велику осетљивост и могућност регистровања сигнала изузетно малог нивоа, који могу долазити са великих удаљености. Реч је о опреми прилагођеној пријему сигнала које емитују мобилни телефони, који спадају у уређаје мале снаге и могу се налазити километрима далеко од базне станице. Међутим, због ових карактеристика базне станице су осетљиве и на ометајуће сигнале, који такође могу бити ниског нивоа и допирати од удаљених извора.

Досадашња искуства РАТЕЛ-а су показала да, осим уређаја који су намењени ометању пријема GSM и UMTS сигнала, и други уређаји који се налазе у свакодневној употреби могу стварати проблеме у раду мобилне телекомуникационе мреже и деградирати квалитет сервиса који се испоручује крајњем кориснику. Заједничко за све ове уређаје је да користе фреквенције које су додељене мобилним операторима и да им, емитујући сигнал на овим фреквенцијама, стварају сметњу, која се на страни корисника манифестује као немогућност успоставе везе и/или прекид успостављене везе... У наставку текста је дат кратак опис уређаја који се најчешће јављају као извор сметње мобилним операторима.

1.Ометачи GSM/UMTS сигнала су уређаји чија је основна намена ометање пријема GSM/UMTS сигнала у простору где су постављени. Број уређаја овог типа је велики, а неки модели су приказани на Слици 1.

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

2.Уређаји намењени тржишту Сједињених Америчких Држава и Канаде функционишу у складу са америчким стандардима, који се разликују од европских. Употреба ових уређаја у европским земљама може довести до појаве ометања сигнала мобилних оператора, јер се радне фреквенције једног броја ових уређаја поклапају са фреквенцијама додељеним мобилним оператерима. Од ових уређаја, најприсутнији и најчешћи узрочници сметњи су бежични телефони, беби монитори и бежичне камере.

Бежични телефони, у складу са стандардом DECT 6.0,су уређаји намењени искључиво тржишту САД и Канаде. DECT 6.0 представља амерички стандард за дигиталну бежичну комуникацију и разликује се од европског стандарда, који се означава као DECT. На Слици 2. су приказани неки од модела PanasonicDECT 6.0 телефона. Сваки од ових телефона на себи има ознаку DECT 6.0 и на тај начин се лако препознаје и разликује од европских DECT телефона.

Слика 2. Три модела Panasonic DECT 6.0 телефона

- Беби монитори су уређаји познати и као беби аларми. Технички гледано, представљају радио-системе који се састоје од предајника са микрофоном и/или видео камером и пријемника са звучником и/или монитором. Предајник је део уређаја који се налази код бебе, док се пријемник налази код особе која чува бебу. Уколико су намењени америчком тржишту, беби монитори су реализовани тако да предајник и пријемник остварују везу на фреквенцијама које користе мобилни оператори у Европи. На Слици 3. су приказани неки од типова беби монитора.

Слика 3. Три модела беби монитора

 Бежичне камере такође могу бити извор сметње мобилним операторима. Постоји већи број уређаја овог типа, а један од модела је приказан на Слици 4.

Слика 4. Бежична камера

Бежични телефони, беби монитори и бежичне видео камере су само неки од уређаја који, уколико се увезу из САД или Канаде, могу да створе сметње мобилним операторима, због некомпатибилности америчких и европских стандарда. Одговарајући уређаји, али намењени европском тржишту, могу да се купити у Србији, и то је један од начина да се избегне потенцијално ометање других система.

Фреквенцијски опсези наведени у Табели 1 су Планом намене и Планом расподеле фреквенција намењени искључиво мобилним операторима, и ниједан други уређај не сме користити фреквенције из тих опсега. Ометачи GSM/UMTS сигнала, бежични телефони, беби монитори, видео камере или било који други уређаји који користе неку од фреквенција из опсега намењених мобилним операторима, сматрају се радио-станицама без дозволе и лица која их поседују подлежу одредбама Закона о електронским комуникацијама.

Мере предострожности за кориснике

Пре куповине и пуштања у рад електричних бежичних уређаја, неопходно је проверити усклађеност њихове радне фреквенције са Планом намене, да би се избегли набавка и коришћење уређаја који раде у фреквенцијским опсезима који им нису намењени и који зато стварају сметње другим уређајима и системима.

Посебну пажњу треба обратити приликом куповине уређаја у другим земљама, због постојања разлике у расподели фреквенцијских опсега и стандардима који се примењују.

Обавештења за кориснике у вези са употребом антенских појачавача

 

Републичкој Агенцији за електронске комуникације (у даљем тексту: РАТЕЛ), грађани учестало подносе приговоре на сметње у пријему радиодифузно емитованих радијских и телевизијских програма. У приговорима се као узроци сметњи наводе сигнали блиско постављених радио-станица, које раде у оквиру мрежа телекомуникационих оператора. У складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/2010, у даљем тексту: ЗЕК) и Правилником о начину контроле радио-фреквенцијског спектра, обављања техничког прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник РС“, број 60/2011, у даљем тексту: Правилник), РАТЕЛ врши истраживање пријављених сметњи за сваки случај посебно. У случају када резултати истраживања покажу да је непосредни узрок сметњи заиста радио-станица која емитује у непосредној близини, РАТЕЛ поступа у складу са горенаведеним Законом и Правилником.

Свеобухватно истраживање узрока штетних сметњи укључује и проверу нивоа пријемног сигнала, односно квалитета телевизијских и радиодифузних емисија на месту пријема. Радиодифузни емитер је дужан да обезбеди прописан квалитет сигнала у жељеној зони сервиса, у складу са одговарајућим прописима и нормама. Међутим, постоје подручја у Републици Србији где тај ниво није задовољен од стране емитера различитих категорија, због чега крајњи корисници прибегавају употреби антенских појачавача. Антенске појачаваче крајњи корисници користе и да би пратили програме удаљених радиодифузних станица које нису ни предвиђене да покрију одређено подручје. Такође се дешава да корисник повеже два или више телевизијских пријемника на исту антену, што додатно слаби пријемни сигнал, тако да појачавач служи да омогући задовољавајући пријем свим пријемницима.

Антенски појачавач има функцију да подигне ниво жељеног пријемног сигнала и омогући задовољавајући квалитет програма, у срединама где нема блиских извора електромагнетног зрачења. Међутим, уколико се користи појачавач неквалитетне израде, неодговарајућих техничких карактеристика, неадекватне имуности на електромагнетске сметње, или појачавач са широким пропусним опсегом, он сам, када се нађе у блиском електромагнетном пољу, а због својих неодговарајућих карактеристика, генерише нежељене високофреквентне сигнале који могу знатно да надјачају користан сигнал и потпуно онемогуће пријем програма. Дакле, без употребе појачавача, не би ни дошло до описане појаве, коју крајњи корисници називају „сметњом“.

Поред наведеног, појачавачи који због неодговарајућих карактеристика генеришу радио-сметње, могу врло често да буду извор сметњи другим радио-станицама, односно телекомуникационим уређајима и системима.У складу са горенаведеним, корисници треба да буду веома опрезни при куповини и коришћењу појачавача. Најбоље је да то препусте стручним лицима, јер у супротном, РАТЕЛ не може да им гарантује несметан пријем програма на било којој локацији.