Међународна сарадња у области поштанских услуга

Међународна сарадња у области поштанских услуга

    Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU)Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP).

    Представници Рател-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

    Агенција сарађује са свим међународним ентитетима из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.