Препоруке

Препорука РАТЕЛ-а поводом успоставе паралелних позива између два иста претплатника коришћењем услуге „позив на чекању“

18.11.2014.


Иако неочекивано, услуга „позив на чекању“ се може реализовати и између два претплатника који већ разговарају, што за последицу има два независно успостављена паралелна позива између истих претплатника. Ипак, оваква појава је најчешће резултат низа свесних активности на страни позивајућег и позваног претплатника.

Оператори јавне говорне услуге не могу да спрече успоставу паралелних позива између два иста претплатника без додатних техничких измена постојеће опреме. Међутим, успостава паралелних позива између два иста претплатника се догађа у занемарљивом броју и најчешће је последица ненамерне грешке претплатника, а инвестиције које би системски решиле овај проблем нису економски оправдане за операторе.

Стога је препорука РАТЕЛ-а, у циљу заштите права корисника, да оператори јавне говорне услуге јасно и недвосмислено обавесте кориснике о начину и условима коришћења услуге „позив на чекању“, као и о евентуалним додатним трошковима, који могу да буду проузроковани непознавањем функционалности наведене услуге.

Адресе на којима су оператори објавили упутства о активирању и деактивирању услуге „позив на чекању“ су следеће:

Оператор „Телеком Србија“

Оператор Telenor

Оператор Vip mobile

Пренос података и приступ Интернету путем мобилних телефона у ромингу

16. 06. 2011.

У жељи да грађанима Србије помогнемо да приликом путовања у иностранство трошкове коришћења мобилних телефона задрже у прихватљивим границама, објавили смо табеле тарифа за роминг сва три домаћа мобилна оператора. Међутим, модерни „Smart" телефони новијих генерација (као што су BlackBerry, iPhone и телефони који у себи имају инсталиране оперативне системе AndroidBada, Palm или Windows Mobile), садрже у себи апликације које захтевају везу са Интернетом (на пример, аутоматско ажурирање софтвера или аутоматску проверу електронске поште). На тај начин је могуће генерисање Интернет саобраћаја без знања власника телефона, а цене Интернет саобраћаја у ромингу се значајно разликују од цена националног саобраћаја.

Кад је реч о MMS порукама, у ромингу се наплаћују и долазне и одлазне MMS поруке, а поред цене за слање или пријем MMS поруке у складу са тарифним профилом корисника, наплаћује се и остварени пренос података, по условима и ценама за услугу преноса података у ромингу.

Због свега наведеног, а да би се избегли велики рачуни, грађанима препоручујемо:

  • да провере цене свих врста услуга мобилне телефоније у ромингу за земљу у коју путују, на сајту свог оператора,
  • да се из упутства добијеног приликом куповине свог „Smart" телефона детаљно упознају са свим његовим могућностима и начинима на које се искључују аутоматске процедуре,
  • да се за разјашњење свих питања и недоумица обрате корисничком сервису свог оператора,
  • да мрежу на коју ће се у страној земљи прикључити бирају ручно (сваки мобилни телефон има могућност аутоматског и ручног избора мреже), у складу са тарифама свог оператора за ту темљу. 

Накнадно рекламирање високог рачуна није могуће, јер домаћи оператор плаћа услуге остварене у ромингу страном оператору у чијој мрежи је остварен саобраћај.

Сви домаћи оператори мобилне телефоније су на своје сајтове поставили упозорења и упутства везана за коришћење „Smart" телефона у иностранству:

MTShttp://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (кликните на таб: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIPhttp://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html 


Републичка агенција за електронске комуникације подсећа кориснике на важност заштите од рачунарских вируса. Већина корисника услуге приступа Интернету је упозната са потребом да заштити свој рачунар од вируса којима се може „заразити“ преко електронске поште, преузимањемсадржаја са одређених Интернет страница (download) или преносом датотека са неког другог рачунара или медија. Заштита се обезбеђује инсталирањем одговарајућих антивирусних софтвера, који се могу пронаћи на Интернету. Ови софтвери могу да буду и бесплатни, а најважније је да се редовно ажурирају (update), односно да се инсталирају најновије верзије софтвера које су доступне, како би заштита била што поузданија.


Инсталирањем антивирусних програма обезбеђује се заштита података на рачунару и спречава се могућност злоупотребе од стране других лица. Уколико је рачунар заражен, злонамерни корисник Интернета може да користи тај рачунар за слање нежељене електронске поште (spam) другим лицима, а да власник рачунара тога не буде свестан. Групе рачунара који су заражени и са којих се шаље нежељена пошта се називају botnet мрежама. Слање нежељене поште из botnet мрежа постаје све већи проблем и неопходно је минимизирање могућностизлоупотребе од стране злонамерних корисника инсталирањем антиврусних софтвера.


Домаћи оператори су упозорили Републичку агенцију за електронске комуникације на повећањеброја притужби страних оператора да се из мрежа наших оператора шаље spam у већем обиму и да су због тога делови адресног простора на Интернету, који су додељени Републици Србији и нашим интернет операторима дошли на такозване црне листе. Републичка агенција за електронске комуникације ће у наредном периоду,заједно са операторима,предузети мере у циљу сузбијања spama, апотребно је и да корисници са своје стране уложе труд како би заштитили податке на својим рачунарима и умањили могућност злоупотребе од стране злонамерних корисника.