Савет

У  складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18–др. закон), Народна скупштина Републике Србије је на Другој седници, Првог редовног заседања у 2021. години, одржаној 11. марта 2021. године донела Одлуку о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске („Службени гласник РС“, број 21 од 12. марта 2021. године).

Даном ступања на снагу новог Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, брoj 35/23), 7. маја 2023. године, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је наставила да, као Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), обавља регулаторне и друге послове у оквиру делокруга и надлежности прописаних тим законом и посебним законима којима се уређује област поштанских услуга и информационе безбедности. Чланови Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге наставили су да обављају своје дужности као чланови Савета, до истека мандата на који су изабрани.

Чланови Савета:

Име и презиме Функција
Драган Ковачевић председник Савета
Петар Стијовић заменик председника Савета
др Владимир Крстић члан Савета
Професор др Дејан Марковић члан Савета
др Слободан Ристић члан Савета