Управни одбор

У  складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18–др. закон), Народна скупштина Републике Србије је на Другој седници, Првог редовног заседања у 2021. години, одржаној 11. марта 2021. године донела Одлуку о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске („Службени гласник РС“, број 21 од 12. марта 2021. године).

Чланови Управног одбора:

Име и презиме Функција
Драган Ковачевић председник УО
Петар Стијовић заменик председника УО
др Владимир Крстић члан УО
Професор др Дејан Марковић члан УО
др Слободан Ристић члан УО