Инструкција о откупу конкурсне документације за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz

14.09.2015

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Инструкција о откупу конкурсне документације за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz

Откуп Конкурсне документације ће се вршити у просторијама Агенције Вишњићева 8, 11000 Београд, по најави : факсом, на број: +381 11 3232 537 или путем електронске поште, на е-mail адресу: ratel@ratel.rs.

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Инструкција о откупу конкурсне документације за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791-821/832-862 MHz

Откуп Конкурсне документације ће се вршити у просторијама Агенције Вишњићева 8, 11000 Београд, по најави : факсом, на број: +381 11 3232 537 или путем електронске поште, на е-mail адресу: ratel@ratel.rs.