Вип, Теленор и Телеком Србије откупили конкурсну документацију за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у опсегу 791-821/832-862 MHz

05.10.2015

Јавно надметање за РФ опсег 800 МHz

Вип, Теленор и Телеком Србије откупили конкурсну документацију за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у опсегу 791-821/832-862 MHz

Након што је јуна ове године успешно окончан процес преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала, ослобођен је део спектра који су емитери раније користили за аналогно емитовање. Тај део спектра, такозвана дигитална дивиденда, понуђен је операторима електронских комуникација. Реч је о опсезима 791–821/832–862 MHz, које ће оператори користити за даље унапређивање мобилне телефоније 4. генерације.

Текст Јавног огласа је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 78/15 у петак 11.9.2015. године, а у уторак, 15.9.2015. године у дневном листу „Данас“ и у листу „Financial Times“. До истека рока предвиђеног за откуп конкурсне документације, позиву за учешће у поступку јавног надметања су се одазвали сви оператори мобилне телефоније који своје услуге пружају у Републици Србији. 

Председник комисије за спровођење поступка јавног надметања, др Милан Јанковић, изјавио је да су конкурсну документацију откупили:

1. Вип мобајл
2. Теленор
3. Телеком Србија

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ће спровести поступак јавног надметања сагласно својим овлашћењима и у складу са Правилником о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz који је донело Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Јавно надметање за РФ опсег 1800 МHz

Вип, Теленор и Телеком Србије откупили конкурсну документацију за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција у опсегу 791-821/832-862 MHz

Након што је јуна ове године успешно окончан процес преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала, ослобођен је део спектра који су емитери раније користили за аналогно емитовање. Тај део спектра, такозвана дигитална дивиденда, понуђен је операторима електронских комуникација. Реч је о опсезима 791–821/832–862 MHz, које ће оператори користити за даље унапређивање мобилне телефоније 4. генерације.

Текст Јавног огласа је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 78/15 у петак 11.9.2015. године, а у уторак, 15.9.2015. године у дневном листу „Данас“ и у листу „Financial Times“. До истека рока предвиђеног за откуп конкурсне документације, позиву за учешће у поступку јавног надметања су се одазвали сви оператори мобилне телефоније који своје услуге пружају у Републици Србији. 

Председник комисије за спровођење поступка јавног надметања, др Милан Јанковић, изјавио је да су конкурсну документацију откупили:

1. Вип мобајл
2. Теленор
3. Телеком Србија

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге ће спровести поступак јавног надметања сагласно својим овлашћењима и у складу са Правилником о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz који је донело Министарство трговине, туризма и телекомуникација.