ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊА НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА

02.04.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 26.12.2023. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да .у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о начину и поступку спровођења стручног надзора у области електронских комуникација. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 25.01.2024. године.

Мишљења поднета током јавних консултација могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење  ,,A1 SRBIJA“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење „CETIN“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ