ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ „MARGIN SQUEEZE“ ТЕСТА КОД УТВРЂИВАЊА ЦЕНА УСЛУГА ИЛИ ПАКЕТА УСЛУГА

04.04.2024

У складу са чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Регулатор) позива стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење о Нацрту методологије за спровођење „margin squeeze“ теста код утврђивања цена услуга или пакета услуга.

 

Мишљења о предмету јавних консултација подносе се у писаном облику и обавезно садрже име, односно назив и контакт податке подносиоца.

 

Адресе за слање коментара:

Пошта: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд

Е-mail: ratel@ratel.rs

 

Kонтакт особa задуженa за јавне консултације:

Мирко Брборић, mirko.brboric@ratel.rs, број телефона: 011 2026 976

 

Распоред активности:

Почетак јавних консултација

5. април 2024. године.

Завршетак јавних консултација - рок за достављање мишљења је 45 дана од дана почетка jавних консултација.
Рок истиче 20. маја 2024. годинe. 

Мишљења поднета у оквиру јавних консултација објављују се на интернет страници Регулатора.
Методологија за спровођење „MARGIN SQUEEZE“ теста код утврђивања цена услуга или пакета услуга