ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊА НАКОН ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О НАЦРТУ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗАЈЕДНИЧКОГ КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ПРИПАДАЈУЋИХ СРЕДСТАВА И НЕПОКРЕТНОСТИ, СТЕПЕНУ РАСПОЛОЖИВОСТИ СЛОБОДНОГ ПРОСТОРА И ОСНОВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА УГОВОРА О ЗАЈЕДНИЧКОМ КОРИШЋЕЊУ

29.04.2024

У складу са одредбама чл. 36. и 37. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 35/23), Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге је 2. 2.2024. године на својој веб презентацији објавило позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација достави своје мишљење о Нацрту правилника о начину и условима зajeдничкoг кoришћeња електронске комуникационе мреже, припадајућих средстава и непокретности, степену расположивости слободног простора и основним елементима уговора о заједничком коришћењу. Рок за достављање мишљења истекао је закључно са 18. 3. 2024. године.

Мишљења поднета током јавних консултација и извештај након истих могу се преузети на овој страни.

Сродни документи:

  • Мишљење  ,,SBB“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење „CETIN“ d.o.o. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Мишљење  ,,TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd

Преузмите PDF документ

  • Извештај са завршених јавних консултација

Преузмите PDF документ